May 14, 2018

Intipati Tazkirah Subuh

Antara intipati tazkirah subuh yang disampaikan oleh Ustazah Fatin Nur Fatihah binti Roslan, Fasilitator Badan Kebajikan Mahasiswa/i Islam Pahang pada 4 Mei 2018.

Beliau menyebutkan Nabi Muhammad merupakan seorang Rasul dan seorang Ahli Politik.

Baginda adalah utusan Allah SWT.
- Seorang kepimpinan kepada dunia dan masyarakat
- Politik itu luas

Perbandiangan Idealogi yang melampau :
- Sekular
- Liberal

Kaitan antara agama, risalah dan politik :
- Ijtihad sesuai dengan keadaan dan zaman
- Kamu lebih tahu dalam urusan dunia kamu
- Memerangi golongan yang tidak bayar zakat

Panduan Negara Islam :
- Mempersaudarakan Aus dan Khazraj
- Ummah Mukminah
- Al Quran dijadikan sebagai panduan

Pelaksanaan Syura dan Ijtihad :
-Perang Badar

Kesimpulannya ketahuilah kita bahawa :
- Agama dan politik tidak boleh dipisahkan
- Rasulullah juga seorang pemimpin yang memimpin kerajaan Madinah
- Khulafa ar-Rasyidin juga pemimpin
- Pastikan kita memberikan penerangan berkaitan politik Islam kepada masyarakat luar.

"Belajar dan Beramal"
"Memurnikan Pemikiran Melestarikan Kesatuan"

#BKMIPKeluargaKita