March 22, 2019

TARBIYAH VITAMIN KEIMANAN


Islam merupakan agama yang syumul, menyeliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga merupakan agama tarbiah yang mementingkan proses pembentukan diri seorang muslim sehingga dapat mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah SWT yang beriman, melaksanakan perintahNya dan beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 110:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”


Tarbiah itu sendiri berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud pendidikan. Tarbiah di dalam Islam merangkumi tiga aspek iaitu rohani, jasmani dan akal. Terdapat sepuluh sifat-sifat yang perlu ada di dalam pembentukan diri seorang muslim yang mana sifat-sifat ini telah meliputi ketiga-tiga aspek tersebut. Antaranya ialah:

1)      Akidah yang sejahtera
2)      Ibadah yang benar
3)      Akhlak yang mantap
4)      Mampu bekerja
5)      Berpengetahuan luas
6)      Tubuh yang cergas
7)      Mampu melawan nafsu
8)      Teratur urusan
9)      Menghargai masa
10)   Bermanfaat kepada orang lain

Allah SWT tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Maka, tarbiah ini mempunyai tujuannya. Antaranya adalah supaya ibadah yang dilakukan hanyalah semata-mata kerana Allah SWT bersesuaian dengan syariatNya.  Ibadah menuntut wujudnya banyak unsur dari seorang muslim, antaranya ialah unsur iman, Islam, ihsan, keadilan, amar makruf nahi mungkar dan unsur jihad di jalan Allah SWT untuk menjadikan kalimah Allah SWT sebagai yang tertinggi. Allah SWT berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat, ayat 56 yang bermaksud:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

Antara lainnya, tujuan tarbiah adalah untuk menegakkan khilafah Islamiah di muka bumi. Allah SWT telah mengangkat manusia sebagai khalifah dan menuntut agar manusia memakmurkan bumi dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sepertimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah, ayat 30:
“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”…”

Seterusnya, antara tujuan lainnya adalah supaya manusia saling berkenalan. Allah SWT menciptakan manusia dari pelbagai jenis dan warna kulit serta terdiri daripada pelbagai suku bangsa di seluruh pelusuk dunia. Allah SWT menciptakan mereka dari asal yang satu, iaitu Adam dan Hawa. Oleh itu, tidak seharusnya bagi mereka untuk sentiasa bertikaian, bercerai-berai dan bermusuhan bahkan sepatutnya mereka saling berkenalan, berkasih sayang dan saling bantu-membantu di bawah naungan persaudaraan. Allah SWT berfirman lagi di dalam surah Al-Hujurat, ayat 13 yang bermaksud:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal…”

Dan akhirnya, tujuan tarbiah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi. Sepertimana yang telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Jaasiyah, ayat 18 yang bermaksud:
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas satu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Kesimpulannya, tarbiah merupakan perkara yang amat penting bagi membentuk keperibadian diri muslim yang sejati. Jadi marilah sama-sama kita mengambil manfaat daripadanya dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment